Louvre-Lens – Homeros

We worden begroet door de goden van de Olympus wanneer we de expositieruimte in het Louvre-Lens binnenstappen. Apollo, Athene, Hera en Aphrodite verwelkomen ons in de wereld van Homeros. Ook de muze Polyhymnia, die bij de dichters zorgde voor inspiratie, is van de partij.

De vraag die bij aanvang wordt gesteld, is wat het belang nog is van de Ilias en de Odyssee. Wat voor invloed hebben deze eeuwenoude verhalen tegenwoordig nog en hoe komt het dat we nog steeds de namen kennen van helden als Achilles, Patrokles of Penelope? Het belang is nauwelijks te onderschatten, zelfs tot op vandaag worden kunstenaars geïnspireerd door deze teksten zowel in de schilderkunst, muziek, film of het theater. Zelfs in onze taal zijn er uitdrukkingen overgebleven, denk maar aan de ‘achillespees’ of ‘zwakke plek’. Niet alleen brengen deze verhalen een oude wereld terug tot leven, Homeros is ook een meester in het schetsen van diepmenselijke emoties die nog steeds herkenbaar zijn. Het is de universaliteit van dit werk die maakt dat het actueel en belangrijk blijft. Kunst kan ons in contact brengen met die andere werelden en kan op die manier onze ogen openen waardoor de kans verkleint dat we met z’n allen vervallen in navelstaarderij.

Maar wie was die Homeros nu eigenlijk? Heeft hij wel echt bestaan? Een vraag die tot op heden onbeantwoord blijft. Onderzoekers gaan er vanuit dat hij degene was die begonnen is met de verhalen op te schrijven rond de 8e eeuw v.C., toen ook het Griekse schrift ontstond. In ieder geval zijn ze ontstaan uit een veel oudere, orale traditie. In de oudheid waren het de ‘aoidoi’, de ‘barden’ die de verhalen uit het hoofd reciteerden onder begeleiding van de lier. Om te bewijzen dat het mogelijk was dat één iemand zo’n 15.000 verzen uit het hoofd kende, werd er onderzoek gedaan naar barden in de Balkan die deze traditie nog levend houden. Vaak wordt Homeros voorgesteld als een oude, blinde man, maar zeker weten we dit niet. Sommige geleerden interpreteerden de betekenis van zijn naam “ὁ μὴ ὁρῶν”, als ‘de niet ziende’. De expositie toont enkele gebeeldhouwde hoofden en schetsen van hem. Later zorgden filologen ervoor dat de teksten opnieuw geschreven en vertaald werden en in de 18e en 19e eeuw werden er aan de universiteiten wedstrijden georganiseerd in de voordracht van de verzen. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat hij tot vandaag bekend bleef.

Menelaos draagt het lichaam van Patrokles (Pasquino groep)

Wanneer we verder wandelen doorheen de tentoonstelling worden we eerst ondergedompeld in enkele scènes van de Ilias. Het eerste vers van dit epos klinkt als volgt: ‘Bezing, godin, de woede van Achilles, zoon van Peleus’. Hoewel het hele verhaal draait rond de oorlog van de Grieken tegen de Trojanen, toont dit vers ook aan dat de menselijke emoties zoals woede, verdriet, jaloezie en wraak bij Homeros een centrale rol spelen. Ik herinner mij nog goed hoe ik een brok in de keel kreeg bij het vertalen van de passage tijdens de les Oudgrieks waarin Andromache met hun zoontje Astyanax afscheid neemt van haar man Hektor, die het gevecht zal aangaan met Achilles. Ook al wordt het nog niet gezegd, je voorvoelt gewoon dat Hektor zal sterven in dit mythische gevecht en Andromache noch hun zoontje hem zal terugzien. Machteloos blijft zij achter op de muren van Troje. Ik herinner mij het medelijden dat ik voelde met Achilles wanneer hij verneemt dat zijn hartsvriend Patrokles werd gedood in de strijd, maar ook de walging die ik ervoer wanneer Achilles halsstarrig weigerde het dode lichaam van Hector terug te geven aan de Trojanen zodanig dat ze hem zoals het gebruik voorschreef een passende begrafenis konden geven. En hoe hij tot grote schande en immens verdriet van zijn oude vader, koning Priamos zijn lijk aan een strijdwagen bindt en hem aan de voeten door het zand sleept. Priamos schuift al zijn eergevoel en waardigheid aan de kant wanneer hij voor Achilles knielt en smeekt om het lichaam van zijn zoon terug te krijgen. Een prachtig schilderij dat deze scène illustreert is dat van Alexander Iwanow. Ook in de film Troje, met Brad Pitt in de hoofdrol, wordt dit mooi gespeeld.

Naast de menselijke emoties, beschrijft Homeros ook gedetailleerd de wapens en het materiaal van de helden. Van wapenschilden tot helmen, we kunnen ons precies voorstellen hoe het er moet uitgezien hebben. Ook de ‘epitheta ornans’ die worden gebruikt, helpen ons op weg, zoals de helmboswuivende Hector, de snelvoetige Achilles, de listige Odysseus of de wijnrode zee. Het zijn net die details die archeologen zoals Schliemann ertoe aangezet hebben om het bestaan van deze Homerische wereld aan te tonen met identieke vondsten.

Laocoöngroep
Helena en Paris (Antoine-Jean Gros)

Tussen de twee epossen door, krijgen we een moderne stamboom te zien van de hoofdpersonages die erin voorkomen. Het helpt om de draad in het complexe verhaal niet kwijt te raken.

Er wordt ook kort aandacht besteed aan de gedichten uit de cycli, waarnaar sporadisch wel verwezen wordt in de Ilias en de Odyssee, maar die eigenlijk op zich bestonden. Zo gaat het gedicht ‘De kleine Ilias’ onder meer over het houten paard van Troje. Een verwijzing hiernaar is het standbeeld van de Laocoöngroep dat in Rome werd gevonden. Het beeldt de Trojaanse priester Laocoön uit die samen met zijn zonen wordt verslonden door slangen. Hij is het die de list van de Grieken doorziet en de Trojanen waarschuwt voor het paard van Troje. Om hem te straffen gaf de godin Athena, Poseidon de opdracht slangen uit zee op hem af te sturen. Dit verhaal wordt slechts kort aangehaald in de Odyssee, het is de Romeinse schrijver Vergilius die hierover uitgebreider schrijft in de Aeneas.

Er hangt ook een mooi schilderij ‘Hélène et Pâris’ getiteld van Antoine-Jean Gros dat het gedicht ‘Cyprische gezangen’ illustreert waarin het Parisoordeel beschreven wordt.

Odysseus wordt herkend door zijn hond Argos (Pierre-Amédée Durand)

Verderop neemt de expositie ons mee in het verhaal van de Odyssee. Geen heldendicht over oorlog deze keer, maar het verhaal van de listige Odysseus, koning van Ithaka en bedenker van het houten paard van Troje die na de Trojaanse oorlog nog tien jaar gedwongen rondzwerft over de Middellandse Zee samen met zijn manschappen. De wereld van de Odyssee is er één vol mythische figuren en bizarre monsters zoals Scylla, het zeskoppige monster, de eenogige Cyclopen en de Sirenen die door hun gezang de voorbijvarende boten op de kliffen te pletter lieten slaan. Maar er zijn nog meer uitdagingen op deze woelige tocht in de vorm van enkele vrouwelijke figuren. Zo is er de tovenares Kirke en de godin Calypso die hem elk bewustzijn van tijd ontneemt waardoor hij denkt zeven dagen gevangen te zitten op het eiland Ogygia in plaats van zeven jaar. En dan is er ook nog eens de bevallige Nausikaä, dochter van koning Alkinoös, die hem ontmoet op het strand en uiteindelijk met hem wil trouwen. Ik herinner mij ook goed hoe ontroerend ik de passage vond die we eveneens vertaalden in de les Oudgrieks waarin Odysseus eindelijk aankomt op Ithaka en hij als eerste na twintig jaar herkend wordt door zijn trouwe hond Argos die vervolgens sterft nadat hij zijn meester terug heeft gezien. Zijn oude voedster Eurykleia herkent hem vervolgens aan zijn voeten wanneer ze die na zovele jaren terug wast. Alweer geeft Homeros blijk van zijn inzicht in de menselijke psychè en weet hij als geen ander de menselijke emoties weer te geven.

Ook de Odyssee inspireerde heel wat kunstenaars en kan zelfs gezien worden als een symbool van het leven zelf. Een erg mooi voorbeeld hiervan is het gedicht ‘Ithaki’ van de Griekse schrijver Konstantinos Kavafis.

Beide epossen hebben niet enkel geïnspireerd, maar deden zelfs een ware ‘homeromanie’ ontstaan waarbij men ging dwepen met alles wat met Homeros te maken had. Schliemann las als bezeten de Ilias wat hem er uiteindelijk toe aanzette om bewijsstukken te gaan zoeken voor het bestaan van de Homerische wereld. Als archeoloog ontdekte hij de stad Troje en Mycene.

Ook schrijvers, zoals Victor Hugo, zagen in Homeros hun leermeerster en lieten zich voor hun eigen oeuvre inspireren door hem. De tentoonstelling toont verder ook foto’s van de fotograaf Frédéric Boissonnas die samen met Victor Berard in Odysseus’ kielzog over de Middellandse Zee reisde.

De tentoonstelling eindigt met een meer ludieke vraag: kan er ook met Homeros gelachen worden? Het antwoord is een brede glimlach bij het zien van enkele ironische prenten. En wil je echt iets grappigs zien, kijk dan eens naar dit filmpje van ’50 Nuances de Grecs’: https://www.youtube.com/watch?v=xsms6UuB2-o

We verlaten Homeros, maar mijn hoofd zit vol beelden. Het geluid van ruisende golven weerklinkt alsof ik net ook een hele reis heb gemaakt. De tentoonstelling eindigt met een filosofische zin boven de uitgang: ‘Toutes ces choses n’existent pas, mais elles durent encore.’

Het Louvre-Lens brengt opnieuw een geslaagde expositie die een bezoek meer dan waard is!

Louvre-Lens – een reis in de Griekse Oudheid

20161229_101652Geen betere remedie voor een koude, mistige winterdag dan een bezoek aan een museum. En wat voor één! Het Louvre-Lens is echt een pareltje! We kozen voor een bezoek aan La Galerie du temps.

Reeds bij het binnenkomen, maakt het gebouw dat bestaat uit glas en ronde vormen een welkome, open indruk. Dit is een museum dat leeft, waar je dingen kan doen en waar zelfs kinderen zich kunnen uitleven. Er is een kenniscentrum waarin je een grote bibliotheek vindt met allerlei naslagwerken, een lees- en speelhoekje met kleurrijke kussens en lage tafels met stoeltjes waar de allerkleinsten via educatieve spelletjes en boeken op ontdekking kunnen gaan in het verleden en er zijn ook verschillende expositieruimtes. Dat alles geeft uit op een grote tuin die er nu wel wat triestig bij ligt. Wat mij nog het meest verbaast, is het feit dat de toegang tot La Galerie du temps gratis is!

Ik hou van musea die je bij het binnenkomen van je sokken blazen. De eerste aanblik wanneer je de galerij binnenkomt, zorgt exact voor dit effect. De ruimte is open, je kijkt van voor naar achter, alle kunstwerken staan niet, zoals meestal gebruikelijk is volgens tijdsvak opgesteld, maar chronologisch. Je kijkt dus van het ontstaan van de eerste beschavingen zo’n 3000 jaar v.C tot aan de Moderne Tijd. Er zijn onder meer vondsten uit Mesopotamië, Perzië, India, Egypte, Griekenland, Italië, Frankrijk, Turkije, Noord-Afrika en Spanje. De zijwanden bestaan uit glanzende aluminium platen, op de rechter wand is een tijdlijn aangeduid, zo weet je precies wanneer je een rij kunstwerken bekijkt, waar in de tijd je je ongeveer bevindt. En vooral er is ruimte, de kunstwerken staan vrij opgesteld, je kan er rond wandelen, je kan dichtbij komen, je hebt een mooi overzicht. Zelfs met veel mensen in de ruimte, heb je niet het gevoel op elkaar gepakt te zitten of je te moeten verdringen om iets te bekijken. De audiogids is uitgerust met een wifi-signaal en geeft bijzonder scherp alle artefacten in 3D weer. Je hoeft maar te swipen en je kan de uitleg beluisteren. Mijn oog glijdt onmiddellijk naar de linkerzijde, naar de vondsten uit de periode die mij het meeste boeit. Maar aangezien ik mijn tijdlijn niet overhoop wil halen, loop ik in ‘boustrofedon’ van links naar rechts en van rechts naar links.  Het duurt niet lang of ik ben naar de Griekse Oudheid gereisd.

Het allereerste beeldje links voert mij al meteen naar de Cycladische beschaving uit de prehistorische periode. Ik lees dat het om een naakte, vrouwelijke afgod gaat die gevonden werd op het eiland Syros in Griekenland. Men noemt dit soort beelden Cycladenidolen, naar het Griekse woord ‘eidolon’ wat afbeelding betekent. Deze afgodsbeeldjes die meestal gemaakt zijn uit marmer en vaak vrouwelijke trekken vertonen, verwijzen hoogstwaarschijnlijk naar de Moedergodin. Ik vind ze prachtig de Cycladenbeeldjes. In al hun eenvoud stralen ze iets heel krachtig uit.

Verdergaand in de tijd, is het de grote dypilonvaas die in het oog springt. Deze grafvaas met zijn kenmerkende geometrische patronen, beeldt de ‘prothesis’ uit, de opbaring van de dode. Dit soort kraters hadden vaak ook geen bodem zodat het plengoffer gemakkelijk in het graf kon doordringen. Ze kregen de naam Dypilon omdat er verschillende werden teruggevonden bij de Dipylonpoort in Athene. Deze dubbele poort was de voornaamste poort in de ommuurde stad. Van de agora naar de Dipylonpoort liep er een brede weg, die ook Panathenaeïsche weg werd genoemd. Ten zuidwesten van de poort lag namelijk het Pompeion, van het Grieks ‘πομπή’, ‘pompi’ wat processie betekent. Vandaar vertrok dus de processie van de Panathenaeën naar de Akropolis.

Even naar rechts, kom ik een knappe jongeman tegen. Deze marmeren ‘kouros’ werd gevonden in het heiligdom van Asklepeios, op het eiland Paros. Deze rigide, gestileerde beelden vertoonden een Egyptische invloed en symboliseerden het mannelijk ideaal. Met zijn gevlochten, lang haar vertoont de kouros die we hier zien ook een Kretenzische invloed. Kouroi werden geplaatst in tempels of op begraafplaatsen om zo te herinneren aan het atletische ideaal.

Vlak naast hem staat nog een voorbeeld van een mannelijk ideaal: de ‘diskophoros’, ‘hij die de discus draagt’. In tegenstelling tot de ‘diskobolos’, ‘hij die de discus werpt’, staat deze atleet afgebeeld in de houding waarop hij de discus gaat werpen. Hij staat stil, in volle concentratie, de tenen gekruld om de rand van het blok waar hij op staat, klaar om een draaibeweging te maken en te werpen. Het beeld is een Romeinse kopie naar het origineel van Naucydes. Als je heel dichtbij een Grieks beeld gaat staan, dan zie je duizenden sterretjes fonkelen in het marmer. De steen is zo glad, de vormen zo gesculpteerd dat het haast echt lijkt. Ik herinner me dat mijn moeder in mijn kamer waar ik vroeger sliep als klein meisje, een stenen plakketje aan de muur had gehangen met de afbeelding van een diskobolos. Mijn ouders hadden het meegebracht als souvenir van een reis naar Griekenland. Ik herinner me ook nog dat ik toen heb gevraagd wat het voorstelde. Heel vroeg al bleek ik nieuwsgierig naar de Griekse cultuur.

20161229_11383320161229_114110

Even verderop komen we terecht in de Klassieke Oudheid. We zien er een stèle in Pentelisch marmer die gevonden werd op de Akropolis. Bovenaan de stèle staat de godin Athene afgebeeld met de ‘Demos’, of het ‘Volk’. Onderaan in de steen staat in het Grieks de boekhouding van het Parthenon gebeiteld.

Als laatste neem ik jullie mee bij het beeld van Hermaphrodite, een Romeinse kopie vervaardigd uit Carrara marmer naar het origineel van Polycles die werkzaam was in Alexandrië. Het beeld is een en al sensualiteit en zit vol contrasten. Het beeld ligt, maar de voeten zijn gestrekt in een speelse houding. Sommige zien er de personificatie van de dag en de nacht in. Maar wie even rondom het beeld heen loopt, ziet iets merkwaardigs: het beeld heeft een borst èn een mannelijk geslacht. Ovidius beschrijft ons in zijn boek ‘Metamorphosen’ de mythologie achter dit mooie beeld. Hermaphrodite was de zoon van de god Hermes en de godin Aphrodite. Deze jonge man was van een oogverblindende schoonheid en toen hij op een dag op pad ging om te jagen, nam hij een duik in het koele water van het Karia meer (gesitueerd in het huidige Bodrum). Daar ontmoette hij de naïade Salmacis, een waternimf die ogenblikkelijk verliefd op hem werd. Zij zwom hem achterna en klemde haar lichaam om hem heen. Hermaphrodite poogde haar op een afstand te houden, maar zij smeekte de goden om hen te verenigen. Haar smeekbede werd verhoord en Hermaphrodite kreeg naast zijn mannelijke geslacht, ook vrouwelijke borsten. Zo werd hij een tweeslachtig wezen. Hermaphrodite vroeg zijn goddelijke ouders om dit ongedaan te maken, maar dit kon niet meer. Eén wens ging wel in vervulling: hij wenste dat eenieder wie in het meer baadde, hetzelfde lot zou ondergaan.

Ook in de biologie gebruikt men nog steeds de term hermafrodiet voor een tweeslachtig wezen, dit zowel voor mensen, dieren en planten. Tweeslachtige dieren kunnen zich voortplanten door parthenogenese, wat maagdelijke voortplanting betekent. Tijdens onze workshop beekeeping bij Mozes in de Zagori, leerden we zo ook dat bijen een bijzondere vorm van parthenogenese kennen.

Ik blijf geruime tijd staan en bewonder het beeld. Wie dit ook wil doen, moet absoluut eens naar het Louvre-Lens. Of gewoon naar Griekenland, want daar staan de musea vol met prachtige kunst!